Vizualizacija prostora

Vizualizacija bivalnih prostorov

Vizualizacija prostora poda naročniku predstavo o končnem izgledu. Gre za nadgradnjo 3D izrisa, kjer do izraza pridejo materiali, teksture, postavitev pohištva, padec svetlobe skozi okna.