MOODBOARD

Priprava moodboarda

Na podlagi želja naročnika se pripravi kolaž notranje opreme, ki vsebuje barvno paleto, materiale in ambiente.